راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تــهران به سنندج
دوشنبه 18 فروردین 282,000
پنجشنبه 21 فروردین 282,000
جمعه 22 فروردین 282,000
شنبه 23 فروردین 405,000
دوشنبه 25 فروردین 191,000
سه شنبه 26 فروردین 244,000
پنجشنبه 28 فروردین 191,000
جمعه 29 فروردین 191,000
شنبه 30 فروردین 244,000
دوشنبه 1 ارديبهشت 327,000
سه شنبه 2 ارديبهشت 405,000
چهارشنبه 3 ارديبهشت 405,000
پنجشنبه 4 ارديبهشت 327,000
جمعه 5 ارديبهشت 327,000
شنبه 6 ارديبهشت 405,000
دوشنبه 8 ارديبهشت 327,000
سه شنبه 9 ارديبهشت 405,000
چهارشنبه 10 ارديبهشت 405,000
پنجشنبه 11 ارديبهشت 327,000
جمعه 12 ارديبهشت 327,000
شنبه 13 ارديبهشت 405,000
دوشنبه 15 ارديبهشت 327,000
سه شنبه 16 ارديبهشت 405,000
چهارشنبه 17 ارديبهشت 405,000