ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-31220 تماس حاصل نموده یا به آدرس خراسان رضوي مشهد بخش مرکزي ، شهر مشهد، چهارباغ ، کوچه مخابرات ، خيابان شهيدرجايي ، پلاک 690 ، طبقه همکف مراجعه نمایید.